فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 10 سال و 6 ماه و 8 روز سن داره
زهرازهرا، تا این لحظه: 6 سال و 6 ماه و 22 روز سن داره
محمد مهدیمحمد مهدی، تا این لحظه: 3 ماه و 11 روز سن داره

فاطمه و زهرا و محمدمهدی

محمد مهدی سه ماهه شد 😘

1398/11/16 22:25
نویسنده : مامان نعیمه
17 بازدید
اشتراک گذاری

 

 

تو آمدی و خدا خواست پسرم باشی
و بهترین غزل توی دفترم باشی
تو آمدی که بخندی ، خدا به من خندید
و استخاره زدم ، گفت کوثرم باشی
خدا کند که ببینم عروس گلهایی
خدا کند که تو باغ صنوبرم باشی
خدا کند که پر از عشق مادرت باشی
خدا کند که پر از مهر مادرم باشی
همیشه کاش که یک سمت ، مادرت باشد
تو هم بخندی و در سمت دیگرم باشی
تو آمدی که اگر روزگارمان بد بود
تو دست کوچک باران باورم باشی
بیا که روی لبت باغ یاس می رقصد
بیا گلم که خدا خواست پسرم باشی
تو آمدی و خدا خواست از همان اول
تمام دلخوشی روز آخرم باشی

ماه من
سه ماهه شدنت مبارک

 

 

 

 

 

پسندها (1)

نظرات (0)