فاطمهفاطمه، تا این لحظه: 10 سال و 6 ماه و 8 روز سن داره
زهرازهرا، تا این لحظه: 6 سال و 6 ماه و 22 روز سن داره
محمد مهدیمحمد مهدی، تا این لحظه: 3 ماه و 11 روز سن داره

فاطمه و زهرا و محمدمهدی

22 بهمن

    از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران اندیشه باور شد، در امتداد باران بر صخره ‏های همّت جوشیده خون غیرت بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد بر پهندشت باور، خالی است جای یاران دهه فجر مبارک               ...
22 بهمن 1398

محمد مهدی سه ماهه شد 😘

    تو آمدی و خدا خواست پسرم باشی و بهترین غزل توی دفترم باشی تو آمدی که بخندی ، خدا به من خندید و استخاره زدم ، گفت کوثرم باشی خدا کند که ببینم عروس گلهایی خدا کند که تو باغ صنوبرم باشی خدا کند که پر از عشق مادرت باشی خدا کند که پر از مهر مادرم باشی همیشه کاش که یک سمت ، مادرت باشد تو هم بخندی و در سمت دیگرم باشی تو آمدی که اگر روزگارمان بد بود تو دست کوچک باران باورم باشی بیا که روی لبت باغ یاس می رقصد بیا گلم که خدا خواست پسرم باشی تو آمدی و خدا خواست از همان اول تمام دلخوشی روز آخرم باشی ماه من سه ماهه شدنت مبارک           ...
16 بهمن 1398

محمد مهدی دوماهه شد 😘

    دلبندم تو دوست داشتنی ترین دلیل حواس پرتی های امروز منی #محمد_مهدی_جون#عشق_مامان#زندگی_بابا#۲ماهگی           زهرا و محمدمهدی😘😘❤️❤️           فاطمه و زهرا و محمدمهدی😘😘😘❤️❤️❤️                 ...
16 دی 1398

محمد مهدی به دنیا اومد

    10 سال و 2 ماه و 27  روز پیش اتفاقی افتاد که زندگی مرا تغییر داد دنیا صدای گریه کودکی را شنید که بزرگترین دلیل لبخند من بود خداوند دختری به من داد که تمام دارایی من شد و   6 سال و 3 ماه و 11 روز پیش اتفاقی افتاد که زندگی مرا تغییر داد دنیا صدای گریه کودکی را شنید که بزرگترین دلیل لبخند من بود خداوند دختری به من داد که تمام دارایی من شد   و حدودا ساعتای ۷ونیم ۸ امروز ۱۶ آبان لطف خدا دوباره شامل حال من شدودنیا صدای گریه کودکی را شنید که بزرگترین دلیل لبخند من بود خداوند پسری به من داد که تمام دارایی من شد خوش اومدی عشق مامان 😍😘🥰😍😘🥰❤❤❤❤      ...
16 آبان 1398